Metody nauki języka obcego dla dzieci

Wszyscy dobrze wiemy jak ważna jest nauka języka obcego w dzisiejszych czasach. Bez znajomości choćby jednego z nich będzie nam dużo trudniej na rynku pracy. Właśnie dlatego tak ważnym jest, by zaczynać przygodę z językiem obcym jak najwcześniej.

Nie ma limitu wiekowego jeśli chodzi o rozpoczęcie nauki, jednak większość ekspertów uważa, że efekty będą widoczne jeśli nauka zacznie się około pierwszego roku życia dziecka. Istnieje wiele różnych metod nauki, do nich należą między innymi: metoda Helen Doron, czy Callana. Pierwsza z nich zakłada naukę już od trzeciego miesiąca życia, co nie oznacza, że nie będzie ona odpowiednia dla trochę starszych dzieci. Oparta została o zasadę naśladowania, ponieważ jest to naturalny sposób przyswajania sobie języka tak ojczystego jak i obcego.

Dziecko przebywając w otoczeniu na przykład anglojęzycznym będzie mimochodem zapamiętywało zwroty i określenia, którymi zostało otoczone. Efekty uzyskuje się poprzez naukę w kilkuosobowych grupach, a także poprzez powtarzanie materiału w domu podczas zabawy. Na tej samej zasadzie działają niektóre bajki, które możemy zobaczyć w telewizji. Jej bohaterowie przez cały odcinek posługują się tylko jednym lub dwoma zwrotami, dzięki czemu nasze dziecko je zapamiętuje.

Druga metoda przeznaczona jest dla nieco starszych dzieci. Głównym jej celem jest konwersacja, która przede wszystkim ma wyeliminować nieśmiałość w posługiwaniu się obcym językiem. Ćwiczenia prowadzone są przez nauczyciela, który zadaje uczniom pytania i sprawdza poprawność ich wypowiedzi. Cechą charakterystyczną metody Callana jest jej intensywność. Nauczyciel mówi do uczniów w tempie naturalnej rozmowy, tak, by ci cały czas zachowywali koncentrację i w każdej chwili byli gotowi udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. Niestety dla wielu ta metoda jest zbyt konserwatywna, ponieważ nie korzysta ona ze zdobyczy współczesnej nauki, a opiera się wyłącznie o podstawowe metody nauczania.

Wybierając którąkolwiek z metod należy przede wszystkim pamiętać o systematyczności w nauce, ponieważ tylko wtedy zobaczymy efekty. Ważne jest to, by przy tym wyborze brać pod uwagę wiek naszego dziecka oraz to w jaki sposób najlepiej uczy się języka ojczystego. Dzięki naszym obserwacją w tym zakresie będzie łatwiej wybrać efektywną metodę.

Leave a comment